Onze mensen

partijsecretaris Groen Merchtem

gewezen gemeenteraadslid (2012-2016)

 

lid GeCoMo (gemeentelijke commissie mobiliteit)

Lid OCMW-raad

Groen-afgevaardigde voor het AGB (Autonoom Gemeente Bedrijf)

Provincieraadslid Vlaams-Brabant

lid GeCoRo (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)

voorzitter Groen Merchtem

gemeenteraadslid (2016-...)