Over

Groen maakte in 2011 een doorstart in Merchtem en haalde 1 zetel in de gemeenteraad en 1 vertegenwoordiger in de OCMW-raad. Daarnaast maken we deel uit van een aantal gemeentelijke commissies, bv. ruimtelijke ordening (GECORO), mobiliteit (GECOMO) en de milieu- en natuurraad (MiNa).

Groen Merchtem ligt voortdurend op vinkenslag en houdt het bestuur scherp in het oog.  
 

In gemeente- en andere raden trok Groen aan de bel voor belangrijke kwesties die de burger wakker houden:

Pesticiden, kinderopvang, promotie Muziekschool, het parkeerbeleid, hinder vliegroutes, gratis drankbonnetjes, erosie, geluidshinder tijdens kermisweek, informatieveiligheid, samensmelten van OCMW en gemeente, fusies gemeenten, werking recyclagepark, orgaandonatie, participatie van burgers aan het bestuur….

Dankzij GROEN Merchtem

 • kan je vandaag lekker rusten op talrijke zitbanken in en om het centrum
 • kan je genieten van goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen omdat Groen de gemeente vroeg zich aan te sluiten bij FRGE 
 • vind je nu op heikele punten de juiste verkeersborden voor de fietsers
 • zijn er enkele “diefstalbestendige” parkeerplaatsen voor fietsers in het centrum
 • ondertekende de gemeente het “fietscharter” om het fietsen veiliger te maken en te promoten W
 • gaat de gemeenteraad er een beetje “beschaafder” aan toe omdat ze door Groen gefilmd worden.
 • werd het politiereglement herzien en aangepast
 • organiseert Merchtem  een jaarlijkse informatiecampagne die de inwoners moet overtuigen om ook hun eigen huiskatten te laten steriliseren
 • komt er eindelijk een plan om het probleem van zwerfkatten aan te pakken.
 • krijgt het vogelopvangcentrum van Malderen financiële steun voor de verzorging van honderden  Merchtemse vogels en wilde dieren.
 • verzette de gemeente zich tegen de inplanting van U-place
 • kwam er meer aandacht aan de werkomstandigheden omstandigheden waarin werkkledij van de gemeente gemaakt worden.